Useful Welsh phrases at a BISTRO

Bore da

 

Good Morning

Pnawn da

 

Good afternoon

Sut dach chi?

 

How are you?

Ga i paned o de?

 

Can I have a cap of tea?

Os gwelwch yn dda

 

Please

Diolch

 

Thank you

Diolch yn fawr

 

Thank you very much

Cymwch ofal

 

Take care

Iawn

 

OK

Da iawn

 

Very well

Hwyl 

 

Goodbye

Tan tro nesa

 

Until next time